Veelgestelde vragen

Stichting Grace heeft geen eigen personeel in dienst. Alle backoffice werkzaamheden zijn uitbesteed aan professionele dienstverleners. Daarom verloopt ons behandelproces uitsluitend digitaal. Daarbij ontvangen wij regelmatig dezelfde vragen. Door op je vraag te klikken tref je het antwoord aan.

Over Stichting Grace

Onze geldmiddelen zijn geschonken door bedrijven en particulieren die de Stichting een warm hart toedragen. Daardoor is het geld eigendom van de Stichting geworden en ligt de verantwoordelijkheid voor een goede besteding binnen het kader van onze statuten bij ons Bestuur.

Nee, wij zijn geen fondsenwervende instelling maar een Vermogensfonds. Wel kunnen bedrijven en/of particulieren zelf besluiten giften aan Stichting Grace te geven, maar dat besluit is dan geheel aan de donor zelf.

Nee, wij ontwikkelen geen eigen projecten. Onze rol is uitsluitend het financieel ondersteunen van betrouwbare Christelijke organisaties met een ANBI-erkenning. Wij willen daarbij niet dat de ontvangers afhankelijk worden van onze steun zodat wij onze bijdrage in principe te beperken tot ca 25% van het jaarlijkse giftentotaal van de ontvanger.

Onze hulp is vertrouwelijk. Maar we publiceren ieder jaar een overzicht van de verrichte donaties zowel per categorie als per regio. Dat overzicht tref je hier aan. Ook ons Jaarverslag staat op de website.

Over aanvragen

D.m.v. ons digitale aanvraag platform dat op onze website staat onder de knop Aanvragen. Op het formulier staat precies vermeld welke bijlagen wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen behandelen.

Stuur dan een mail naar secretariaat@stichtinggrace.nl waarin je het probleem uitlegt. Je ontvangt dan binnen een week een reactie en mogelijke oplossing.

Nee, het aanvraag programma is uitsluitend in het Nederlands beschikbaar. Maar de gevraagde bijlagen mogen indien gewenst wel in het Engels worden ingediend.

Door even de Quick scan door te lopen die op onze website staat onder de knop Quick Scan.

Nee, dat is niet mogelijk. Alleen Stichtingen, Verenigingen of Kerken met een ANBI-erkenning kunnen een aanvraag bij ons indienen.

Nee, dat is niet mogelijk binnen onze behandelprocedure die geheel digitaal verloopt. Je aanvraag dient daarom duidelijk en zelfverklarend te zijn.

Het Bestuur besluit bij meerderheid van stemmen over je aanvraag na het onafhankelijke advies ingewonnen te hebben van het Secretariaat en van de Behandelaar van je aanvraag.

De stemming verloopt digitaal via het aanvraagformulier wat je zelf hebt ingediend. Daardoor ligt ook het verloop en behandeling van je aanvraag vast.

Nee, dat zou veel te veel vertraging opleveren en de vergaderingen overbelasten. De behandeling en de stemming verloopt digitaal behalve in uitzonderlijke gevallen waarbij uit de standpunten van een of meerdere bestuursleden blijkt dat mondelinge behandeling van je aanvraag gewenst is.

Nee, dat is vertrouwelijk. Omdat er door vier bestuursleden en een of meerdere aspirant bestuursleden naar je aanvraag gekeken is wordt een persoonlijke voorkeur vermeden en wordt er altijd besloten bij meerderheid van stemmen.

Dat staat altijd vermeld in onze toezeggingsbrief die je wordt toegestuurd wanneer ons bestuur een positief besluit genomen heeft om een donatie toe te kennen.

Wij hebben geen eigen personeel in dienst. De taak van het vrijwilligers bestuur is beperkt tot het bepalen van beleid van de Stichting en tot de besluiten betreffende support aanvragen na ontvangen advies van een van de Behandelaars. Hierdoor is een onafhankelijke en professionele beoordeling van aanvragen gewaarborgd.

Nee, het Secretariaat is uitbesteed aan Schipper Accountants B.V. Zij verzorgen de administratieve verwerkingen van je aanvraag.

Nee, de behandelaars die je aanvraag beoordelen en het Bestuur adviseren zijn werkzaam bij de Haëlla Stichting. Zij beoordelen je aanvraag geheel onafhankelijk en professioneel.

Wij berekenen je geen kosten voor het indienen van een aanvraag. De behandelkosten voor een standaard aanvraag bedragen ca € 600 indien de aanvraag compleet en in een keer duidelijk is. Deze kosten worden door ons gedragen. Indien de aanvraag echter erg ingewikkeld is of teveel vragen oproept kan dat een reden voor afwijzing zijn om de behandelkosten in de hand te kunnen houden.

Niets. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen. De behandelkosten kosten hebben alleen betrekking op het Secretariaat en de Projectbehandeling door de Haëlla Stichting.

Liever niet want daarvoor is het aantal gesteunde doelstellingen te groot. Wij slaan ook geen Nieuwsbrieven op in het project dossier. Wij verwachten verantwoording d.m.v. het Jaarverslag.

Alleen als toegekende support voor een project onvoldoende duidelijk d.m.v. het Jaarverslag wordt verantwoord.

Over afgewezen aanvragen

Het Secretariaat stuurt een afwijzing uit op basis van een modelbrief waarin de motivatie alleen op hoofdlijnen wordt vermeld om de behandelkosten van je aanvraag beheersbaar te houden.

Stuur het Bestuur een met een met redenen onderbouwd bezwaarschrift toe waarom je het met het eerdere besluit niet eens bent. Zend daarvan een Pdf naar secretariaat@stichtinggrace.nl.

Over uitnodigingen

Het is beter om dat niet te doen. Het is voor ons vrijwilligersbestuur ondoenlijk om in te gaan op de vele uitnodigingen of pogingen daartoe die ons bereiken gezien het grote aantal organisaties die wij ondersteunen.

Het is beter om ook dat niet te doen. Het is voor ons vrijwilligersbestuur ondoenlijk om in te gaan op de vele uitnodigingen die ons bereiken. Indien ons bestuur een keer een ontmoeting op prijs stelt nemen wij zelf contact met je op.

Over contact

Het secretariaat werkt uitsluitend digitaal. Je kunt een mailtje sturen naar secretariaat@stichtinggrace.nl.

Je kunt de Behandelaar van je aanvraag niet zelf bereiken. Maar indien er tijdens de behandeling vragen ontstaan of onduidelijkheden voorliggen neemt een van de Behandelaars die werkzaam zijn bij de Haëlla Stichting zelf contact met je op.

Nee, wij ontvangen graag alles digitaal als Pdf want anders moet ons Secretariaat alles zelf in gaan scannen waardoor onze behandelkosten stijgen. Ons archief is geheel gedigitaliseerd.

Nee, dat is niet mogelijk. Wij hebben geen eigen personeel in dienst. Onze procedure verloopt uitsluitend digitaal.

Nee, dat is niet mogelijk want het aantal aanvragen daarvoor is veel te groot. Dat zou onze bestuurstaak onuitvoerbaar maken. Wel kan het bestuur zelf besluiten je eventueel uit te nodigen of een project te willen bezoeken als daartoe een aanleiding bestaat.

Wij zijn lid van de FIN (De Nederlandse Vereniging van Vermogensfondsen) en we werken volgens de gedragscode van deze Vereniging. Daarom moeten wij alle binnenkomende aanvragen volgens een vaste procedure behandelen.

Indien je een vraag hebt die niet in de bovenstaande lijst genoemd is kun je die in een aparte mail richten aan secretariaat@stichtinggrace.nl. Je ontvangt dan binnen een week een reactie.