Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting en besluit over de toekenning van onze support. De voorzitter stuurt de uitvoering van het beleid aan wat op contractbasis is uitbesteed bij verschillende dienstverleners. Het vermogen van Stichting Grace is grotendeels beheerd door enkele externe vermogensbeheerders. Het secretariaat en de administratie worden uitgevoerd door Schipper Accountants die ook de samenstelling van de Jaarrekening verzorgt. 

De bestuurders verrichten hun taak als vrijwilligerswerk en ontvangen daarvoor geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed alsmede vacatiegeld. De Stichting heeft geen eigen medewerkers in dienst. 

Voorzitter                                  André Nieuwkerk
Penningmeester                    Evert-Jan Nieuwkerk
Secretaris                                 Nanneke Zelle
Bestuurslid                              Jan Dees
Bestuurslid                              Marijke Roozemond

Stichting Grace is bij de Belastingdienst gerangschikt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) en geregistreerd onder nummer 8070.74.275.

De Stichting stelt een Jaarverslag en een Jaarrekening op voorzien van een samenstellingsverklaring. Een publieksversie treft u hier aan.