Beleid en doelen

Stichting Grace is een vermogensfonds. Het vermogen van de Stichting is verdeeld over meerdere portefeuilles en duurzaam belegd op basis van fiduciair beheer. De rendementen uit de beleggingen zijn beschikbaar voor uitkering aan goede doelen. De Stichting ontwikkelt geen eigen projecten en werft ook zelf geen fondsen voor onze doelstellingen. 

De Stichting ondersteunt projecten van organisaties die vanuit een herkenbare Christelijke motivatie ten behoeve van het Algemeen Nut worden uitgevoerd.  De verantwoordelijkheid voor de initiëring, uitvoering en controle van de projecten ligt primair bij de Doelstellingen zelf die daarvoor onze support ontvangen. De Stichting streeft naast de verlening van eenmalige bijdragen ook naar de ondersteuning van een aantal organisaties die over een langere termijn structureel kunnen worden geholpen. Hierdoor kan er met die specifieke Doelstellingen een daadwerkelijke relatie kan worden opgebouwd.

Om te voorkomen dat een project of een organisatie afhankelijk wordt van onze support is onze bijdrage aan een project of een NGO beperkt tot een maximum van 25% van de totale giften van een organisatie of een project.

 

De Stichting heeft als doelstelling de beschikbare middelen verspreid over enkele tientallen jaren te besteden conform het beleidsplan wat u hier aantreft.