Verantwoording

Ter verantwoording van de toegekende support vragen wij in onze toezeggingsbrieven het Jaarverslag na afloop van het boekjaar toe te zenden waaruit de (financiële) verantwoording en de voortgang blijkt. Indien Doelstellingen verzuimen hun rapportages tijdig in te dienen, blokkeert dat de behandeling van nieuwe aanvragen of de uitkering van een volgende support termijn.

Onze structurele doelstellingen worden daarnaast getoetst op basis van onze vierjaarlijkse evaluatiecriteria. Er wordt daarbij voornamelijk beoordeeld op basis van de verslaglegging van de organisatie zelf en eventueel uit publieke bronnen. Indien deze toetsing akkoord bevonden is wordt de toezegging voor het lopende boekjaar binnen enkele weken uitgekeerd. 

Evaluatiecriteria

Naast structurele evaluaties, toetsen we jaarlijks de support van al onze Doelstellingen aan de hand van de ontvangen jaarverslagen.