Wie helpen wij?

Stichting Grace stelt financiële ondersteuning beschikbaar aan organisaties met Christelijke uitgangspunten of Doelstellingen in binnen- en buitenland, in de categorieën Maatschappelijke & Sociale doelen, Kerk & Levensbeschouwing, Onderwijs & Onderzoek en Noodhulp. Dit betreft onder meer ondersteuning van kerken en zending, medische zorg, weeshuizen, scholing en opleidingen, voedselprogramma’s, noodhulp en armenzorg zowel binnen als buiten Nederland. De ondersteuning is niet beperkt tot een bepaald ras, een bepaalde bevolkingsgroep, een kerkelijke achtergrond of een bepaalde organisatie of instelling. 

Stichting Grace wil er vooral zijn voor kleine vrijwilligersorganisaties, waar bevlogen mensen een belangrijk deel van hun tijd en soms zelf hun hele leven ten dienste stellen van een ander. Tevens ondersteunt Stichting Grace ook meer professionele NGO’s, om zo bij te dragen aan de impact van hun waardevolle initiatieven op grotere schaal.

Stichting Grace wil voorkomen dat een organisatie of project afhankelijk wordt van onze support. Daarom is onze bijdrage aan een organisatie of een project beperkt tot maximaal 25% van de totale giften voor een organisatie of een project.

Stichting Grace maakt niet bekend aan welke organisaties support verleend wordt. Ook is het de ontvangers van onze support niet toegestaan om onze bijdragen publiekelijk bekend te maken. Echter, om je een idee te geven voor welke bedragen en voor wat voor soort organisaties Stichting Grace financiële steun verleent, bekijk je deze pagina

Op de pagina aanvraag indienen tref je alle informatie aan, welke documenten wij van je nodig hebben, om een aanvraag in te kunnen dienen en hoe het proces verder in zijn werk gaat. De vraag kan zowel betrekking hebben op een eenmalige bijdrage als voor meerdere jaren.