Wie helpen wij niet?

In de navolgende gevallen verleent Stichting Grace geen support:

  • De aanvrager beschikt niet over de fiscale ANBI status
  • De aanvraag heeft betrekking op een natuurlijke persoon
  • De aanvraag past niet binnen ons actuele Beleidsplan
  • De aanvragende organisatie heeft een negatief eigen vermogen
 

Stichting Grace is een particulier vermogensfonds. Dat betekent dat het vermogen eigendom is van de Stichting en dat het bestuur van Stichting Grace naar eigen goeddunken over het vermogen kan beschikken binnen de kaders van ons Beleidsplan. Ondersteuning van een aanvragende Doelstelling is daarom een voorrecht, maar geen recht. Een aanvraag wordt altijd zorgvuldig beoordeeld aan de hand van onze statutaire en beleidsdoelstellingen en de nadere criteria die het bestuur voor toekenning heeft aangelegd alsmede het totaal beschikbare jaarbudget.

Uitzonderingen

Het bestuur heeft op grond van eerder voorliggende aanvragen een beperkte lijst aangelegd van zaken waarvoor wij in principe geen support beschikbaar stellen.