Privacybeleid

Stichting Grace respecteert je privacy en de rechten om je persoonsgegevens te controleren. Stichting Grace slaat je persoonsgegevens op in een beveiligde database bij derden. Deze derden mogen je persoonsgegevens alleen verwerken voor de met Stichting Grace afgesproken dienstverlening. Wij delen je gegevens niet met derden voor commerciële doelen en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Grace verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt of gebruik wenst te maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres 

In je account van Stichting Grace vind je, naast je persoonlijke gegevens, ook de mogelijkheid om een aanvraag te starten. Alle informatie die je aan ons stuurt via het digitale aanvraagformulier wordt opgeslagen in onze beveiligde database bij derden. Ook de tussentijds opgeslagen en definitief ingediende en afgehandelde aanvragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Grace verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om een account aan te maken waarmee je een aanvraag in kunt dienen via het digitale aanvraagformulier;
  • Om telefonisch of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen over je ingediende aanvraag en/of de evaluatie van je aanvraag en om eventuele wijzigingen door te kunnen geven;
  • Voor het verbeteren van de gebruikerservaring op onze website, zodat je gemakkelijk de informatie kunt vinden die je zoekt;
  • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Grace bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Grace verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Stichting Grace blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de website van Stichting Grace worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die je browser meestuurt (zogenaamde technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op je privacy). Deze gegevens zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen en worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Grace gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Grace en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens naar een ander, door jou genoemd persoon, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar secretariaat@stichtinggrace.nl. We reageren uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Grace neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Grace maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting Grace via secretariaat@stichtinggrace.nl.

Stichting Grace is als volgt te bereiken:
Secretariaat@stichtinggrace.nl

KvK nummer 22042738 
RSIN nummer 807074275
ANBI-status per 1 januari 2008

De Stichting is aangesloten bij de FIN (de Vereniging van Fondsen in Nederland) en voldoet aan de gedragscode voor FIN leden.