Toekenning

Na het indienen van een aanvraag wordt deze in behandeling genomen. Wanneer er nog aanvullende informatie gewenst is nemen wij contact met je op. Bij een complete aanvraag bedraagt de doorlooptijd maximaal 8 weken. Onze behandelaar adviseert het bestuur op basis van de door je ingediende informatie, eventueel aangevuld met publieke informatie zoals je website. Een support aanvraag wordt daarbij getoetst op basis van een aantal vaste criteria om tot besluitvorming te komen. Daarbij kan blijken dat je aanvraag toch niet past binnen het kader van onze Statuten of het actuele Beleidsplan. Dan wordt de aanvraag niet bij het bestuur ingediend, maar procedureel afgewezen. In dat geval wordt je daarover door het secretariaat geïnformeerd*. Indien de aanvraag wel kwalificeert besluit het bestuur bij meerderheid van stemmen en administreert de stemming. Het secretariaat informeert je via mail wat de beslissing is geworden. Dat kan luiden:

  • Afwijzing van de aanvraag waarbij de motivatie wordt toegelicht
  • Supporttoezegging conform de aanvraag of een eventueel aangepast besluit

* Indien je het niet eens bent met het besluit van de behandelaar om de aanvraag niet aan het bestuur voor te leggen, kun je dat binnen 2 weken aan het secretariaat laten weten. Daarbij is het van belang om de redenen voor je bezwaar goed te onderbouwen. De behandelaar zal dan je aanvraag alsnog aan het bestuur voorleggen, inclusief de door je ingediende motivatie, waarna het bestuur alsnog tot een besluit zal komen. 

Indien support wordt toegezegd ontvang je daarvan een schriftelijke bevestiging waarin ook de condities, die voor de toekenning en uitkering van toepassing zijn, worden opgenomen.