Wie zijn wij?

Stichting Grace is in 1998 opgericht als vermogensfonds. De Stichting heeft tot doel om de fondsen die we hebben ontvangen van bedrijven en personen en de beleggingsrendement daaruit beschikbaar te stellen aan goede doelen. Dat doen we aan organisaties in binnen- en buitenland met herkenbare Christelijke uitgangspunten of doelstellingen in de categorieën Maatschappelijke & Sociale doelen, Kerk & Levensbeschouwing, Onderwijs & Onderzoek en Noodhulp.

De Stichting kreeg de naam ‘Grace’, verwijzend naar het grootste geschenk dat de mensheid voor niets van God heeft ontvangen. 

‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
(Johannes 3:16, NBV) 

Stichting Grace wil graag zo veel mogelijk mensen een goed en veilig thuis en goede toekomstmogelijkheden geven. En ze daarbij Gods liefde en zorg voor hun leven op aarde en voor in de eeuwigheid laten kennen. Stichting Grace wil vooral kleine en nieuwe organisaties stimuleren en helpen zich te ontwikkelen, door met een financiële bijdrage hun missie te ondersteunen. Tevens ondersteunt Stichting Grace ook de meer professionele NGO’s, om bij te dragen aan hun waardevolle initiatieven op grotere schaal.

Visie
De aarde is niet van ons; laten we daarom wat ons hier toevertrouwd is ruimhartig delen met mensen die het zoveel minder hebben, zodat alles wat we met anderen delen onze nalatenschap wordt. 

Missie
Gedreven door de liefde van Christus voor alle mensen, willen we van wat God ons heeft toevertrouwd een bijdrage leveren in de materiële- en geestelijke behoeften van hen die het meest te kort komen.