Welkom bij Stichting Grace

Stichting Grace is een Algemeen Nut Beogende Instelling die vanuit een Christelijke drijfveer financiële middelen beschikbaar stelt aan NGO's en personen in binnen- en buitenland.

Stichting Grace werft zelf geen middelen en ontwikkelt ook geen eigen projecten.

Voor meer informatie: http://www.finportal.nl/stichting-grace

under constructie